otel yazılımı kullanmak hizmet kalitenizi arttırır!

Otel Yazılımı Hizmet Kalitesini Nasıl Arttırıyor?

Dijital dönüşüm, her endüstride sınırları zorlayan yeniliklere ön ayak olduğu gibi turizm sektörünü de otel yazılımı gibi yeniliklerle baştan aşağıya şekillendirmeye devam etmektedir.Turizm endüstrisinde kullanılan dijital ve yazılım odaklı yaklaşımlar; özellikle otellerin, restoranların ve benzeri turizm işletmelerinin müşterileri ile kurdukları etkileşimlerin yapısını da değiştirmekte. Otel ve restoran gibi turizm işletmeleri aynı şekilde çeşitli dijital teknolojilerle, müşterileri ile rezervasyon ve kayıt yaptırma süreçlerini kolaylaştırdıkları gibi müşteri memnuniyetini de arttırabilmektedirler.

Otel yazılımı ve otel yazılımları turizm sektörüne ne katkılar sağlar?

Turizm sektöründeki her ihtiyaca yönelik kapsamlı dijital servislerin tasarlanmasıyla birlikte endüstriyi yeniden şekillendiren yazılım hizmetlerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu dijital servisler arasında müşteri ilişkileri yönetiminden, rezervasyon sistemine kadar çok yönlü servisler mevcuttur. Özellikle otellerde CRM yazılımı gibi servislerin kullanılması, turizm endüstrisi genelinde yepyeni bir hizmet anlayışının oluşmasına olanak vermektedir. Aynı şekilde daha kapsamlı otel programları, öncesinde geleneksel yöntemlerle yürütülen işletme süreçlerinin kolaylaştırılması konusunda büyük avantaj sağlar. Otellerde muhasebe kayıtlarının tutulmasından, müşteri veri tabanlarının oluşturulmasına, servis yönetiminden veri odaklı müşteri yönetimine kadar tüm iş süreçlerini dijitale taşıyan yazılımların, işletmeler birçok açıdan kolaylık sağladığı söylenebilir. Böylesine bir ortamda da otel ya da restoran gibi turizm işletmelerinin müşteri memnuniyetini arttırmak ve iş süreçlerini otomatize etmek için otel yazılımları hizmetlerine yöneldiği bilinen bir gerçektir.

Turizm Endüstrisinde Kullanılan Otel Yazılımları Nelerdir?

Turizm endüstrisi genelinde öncelikli olarak müşteri memnuniyetini ya da hizmet kalitesini arttırmaya yönelik otel yazılımları ve benzeri dijital servislerin yaygınlaştığı söylenebilir. Genel olarak misafir deneyimi yönetimi, misafir değerleme, misafir yorum toplama gibi modüler servislerin yanı sıra entegre çözümler sunan yazılımlar da mevcuttur. Bu doğrultuda otel ve benzeri turizm işletmeleri, genel olarak yukarıda sıralanan başlıkların tümünü kapsayan entegre otel programları ve otel yazılımlarını tercih etmektedir. Diğer hizmetlerle kolaylıkla entegre olan kapsamlı otel yazılımları sayesinde turizm işletmeleri tüm iş süreçlerini dijital ortama tek bir uygulama aracılığıyla kolaylıkla taşıyabilmektedirler.

Otel teknoloji yazılımları endüstrisinde öncü konumda olan Hotech’in en kapsamlı yazılımlarından olan Otello Hospitality ERPsistemi, herhangi bir turizm işletmesinin tüm süreçlerinde kullanabileceği bir dijital çözüm olarak öne çıkar. Bu çözüm özellikle müşteri ilişkilerinden, rezervasyon yönetimine, kolay operasyon yönetiminden etkin maliyet kontrolüne kadar otelcilikle alakalı tüm iş süreçlerinde tek sistem altyapısı sunar. Bunun yanı sıra Otello Hospilatility sistemi, diğer teknolojik çözümlerle ve işletme yazılımlarıyla kolaylıkla entegre olarak iş verimliliğinin arttırılmasına da olanak verir.

Otello PMS

Turizm endüstrisinin kullandığı bir diğer otel yazılımı ise AmonRa otel yönetim sistemi olarak adlandırılır. Otel yönetim sistemi, pos entegrasyonundan müşteri rezervasyon sistemine kadar kapsamlı ve tüm işletme süreçlerine yanıt veren bir altyapı sağlar. İşletme süreçlerindeki tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlanan bu yazılım sayesinde, oteller ve restoran gibi işletmeler müşteri girdi ve çıktı süreçlerinde, grup rezervasyonlarında, misafir bilgilerinin veri tabanında saklanıp gruplara özel promosyon tasarlanması gibi konularda oldukça işlevsek kullanım sunmaktadır. AmonRa otel yazılım hizmetinin, tüm bu işlevsellikleri göz önünde bulundurulduğunda turizm işletmeleri için en kapsamlı dijital çözümlerden biri olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Hotech’in öne çıkan kapsamlı otel yazılımlarından bir diğeri ise Vima online PMS yazılımıdır. Vima, otelcilik işletmelerinin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerini dijital ortamlara taşımalarını kolaylaştıran bir yazılım olmakla birlikte işletmelerin tüm içeriklerini ve dijital varlıklarını kontrol etmelerine de olanak verir. Bu doğrultuda Vima otel yazılımı, özelilkle kapsamlı ve interaktif bir müşteri tabanı yaratmak isteyen turizm işletmelere hitap eden bir web tabanlı çözüm olarak öne çıkar.

Otel Yazılımları Turizm İşletmeleri İçine Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Turizm endüstrisinde kullanılan otel yazılımları, öncelikli olarak yeni nesil müşteri ilişkileri için en önemli etkenlerden biri olarak tanımlanabilir. Geleneksel yönetim anlayışının hantallığından uzaklaşmak isteyen oteller ya da restoranlar, daha hızlı ve maliyet açısından daha uygun olan dijital çözümlerden faydalanmaya odaklanmaktadır. Bu doğrultuda işletmelere yenilikçi ve esnek olanaklar sağlayan otel yazılımlarının, otelcilik süreçlerindeki birçok ihtiyaca yanıt verdiklerini söylemek doğru olacaktır.

Otel yazılımı ve benzeri dijital servisler, diğer yazılımlarla entegre olabilme özellikleri sayesinde otellere gerçek bir yönetim esnekliği sağlamaktadır. Gerek otel CRM yönetimi gibi başlıklarda gerekse otel rezervasyon sistemi gibi hizmetlerde fayda sağlayan bu yazılımların, maliyet açısından geleneksel yöntemlere göre daha hesaplı olduğu da söylenebilir.

Otel Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Otel işletmeleri için kapsamlı bir yazılım seçerken öncelikli olarak yazılımın içeriğine dikkat etmek tavsiye edilir. Öncelikli olarak yazılımın hangi özellikleri barındırdığı, hangi ihtiyaçlara yanıt verdiği ve ne gibi kullanım avantajları sağladığı üzerinde durulabilir. Tercih edilecek olan otel yazılımı, gelişmiş entegrasyonlardan yoksun ve tekdüze bir kullanıma sahipse muhtemelen ihtiyaçları karşılamayacaktır. Bu yüzden öncelikli olarak istenilen özelliklerin mevcut olup olmadığı test edilebilir.

Turizm işletmeleri için yazılım satın alırken dikkat edilecek bir diğer nokta ise, diğer kullanıcıların o yazılımdan ne denli memnun olduğudur. Bu doğrultuda eğer satın alınacak yazılımı kullanan işletmelerin yazılımla alakalı yorumları ya da eleştirileri varsa bunları dikkate almak yararlı olacaktır. 

Tüm bunların yanı sıra, otel yazılımlarında bir diğer önemli etken kullanıcı arayüzü ve kullanım kolaylığıdır. Sahip olduğu seçenekler ne denli çeşitli olursa olsun, eğer arayüz açısından karışıksa veya kolay kullanımlı bir sistem değilse dijital süreçleri kontrol etmek pek de kolay olmayabilir. Aynı şekilde entegrasyon seçeneklerinin olup olmaması da otel yazılımı konusunda önemli bir tercih kriteridir. Eğer tercih edilecek olan otel yazımı gelişmiş entegrasyon seçeneklerine sahipse, bu yazılımın daha gelişmiş kullanım seçenekleri sunacağını söylemek doğru olacaktır.

Otelcilik Endüstrisinde Dijital Dönüşümün Boyutu


Turizm ve otel endüstrisinde dijital dönüşümün boyutundan bahsetmek gerekirse, sektörün çok yönlü ve kapsamlı bir dijital ivme kazandığı söylenebilir. Gerek turizm işletmelerinin müşterileriyle kurdukları etkileşimler olsun gerekse müşteri memnuniyeti başlığı olsun, dijital olanaklar işletmelerin müşteri ilişkilerini zenginleştirmektedir. Böylesine bir ortamda, sadece online rezervasyon sistemi gibi basit yazılım teknolojilerinin yanı sıra, otellerdeki vale hizmetinden, misafir deneyim yönetimi gibi daha detaylı hizmet başlıklarına kadar tüm etkenler dijital olanaklar sayesinde kolaylaşabilmektedir.

turizmde dijital dönüşüm.

Dijital dönüşümün her sektörde kapsamlı bir yansımasının olduğu bilinen bir olgu. Fakat konaklama sektörü, müşteri memnuniyetine karşı daha duyarlı bir sektör olduğundan bu endüstride işin renginin bir nebze de olsa farklı olduğu söylenebilir. Müşteri memnuniyeti etkeni, otellerin satışlarını sürdürebilmesi adına en kritik başlıklardan biri. Durum böyle olunca konaklama endüstrisinde dijital dönüşümün boyutu da genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri gibi değişkenler üzerine kurgulanmaktadır.

Otellerin ve benzeri turizm işletmelerinin ihtiyaçlarına yanıt veren tüm otel yazılımlarının ana fikri, müşteri memnuniyetini arttırma prensibine dayanır. Bu doğrultuda, kasvetli ve zorlayıcı müşteri süreçlerini daha da basite indirgeyen otel yazılımı kullanımları günden güne artmaya devam etmektedir. Özellikle daha sağlıklı müşteri ilişkileri kurmak isteyen otel ve restoran gibi işletmelerin, bu gibi yazılımlarla müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye çıkardıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Comments are closed.