YALIN URETIM

Turizm İşletmelerinde Yalın Hizmet Üretimi

Turizm İşletmelerinde Yalın Hizmet Üretimi ile “Etkin ve Minimum Operasyon”, Maksimum Verimlilik” nasıl sağlanır? 

Turizm işletmelerinin son yıllardaki durumu…

İşletmelerin ve Tesislerin Yöneticileri son yıllarda, ağırlıklı olarak yaz sezonunda oda satmanın veya bir sezon çok iyi bir sezon çok kötü giden oda satışlarının sadece satış pazarlama departmanının veya anlaşmalı acentelerin yaptığı pazarlama faaliyetleriyle ilerlemediğini, ülkeler arasında yaşanan sorunlar ve ekonomik krizlerden dolayı tatil imkanı azalan turistler nedeniyle pazarlama faaliyetlerinin zorlaştığı, sosyal medyanın gücü ve online satış yapan internet siteleri ve otelde konaklama yapan misafirlerin yaptıkları yorumlarla diğer turistlerin satın alma tercihlerini çok fazla oranda etkilediği ve bu konularda markalaşmış internet sitelerinin faaliyetlerinden çok acı tecrübelerle öğrenmiş bulunuyorlar. Üstelik, artık sürekli avuçlarımızın içinde olan teknolojik ürünler sayesinde, hem kendi tesislerinin durumunu hemde yan tarafta tam rekabet içinde olduğu diğer otellerin durumlarını internet sayesinde, neredeyse bütün detaylarına kadar öğrenebilir hale geldiler. Birde filmlerde ki fragmanlar gibi süslü ve güzel fotoğraflarla misafirler için hazırlanmış katalog ve web siteleriyle bu işlerin yürümediği de artık aşikar. 

Yalın Girişim

Hizmet üretimini misafirlerin beklentilerini karşılayarak başarılı olan işletmeler misafirlerin gözünde kaliteli olarak adlandırılmakta ve hem kısıtlı hemde çok az yatırımla küçük işletmelerin kaliteli olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla Kalite bir İşletme olmak için ihtişamlı tesisler, süper lüks odalar ve çeşit çeşit yemekler artık yeterli olmamaktadır. 

Misafir memnuniyeti için artık öncelikli olarak personele odaklanmalı ve personelin ürettiği hizmet verimliliği için personel kalitesinin hedef olarak alınması gerekiyor. Bunun farkında olan işletme sahipleri ve yöneticileri, kaliteli hizmet sunmak için birçok personel istihdam etmekte ve bu istihdamlar için her yıl farklı farklı eğitimler ve etkinliklerle bu personellerin daha iyi hizmet sunmaları beklenmekte ve yine bu personellerin yönetimi için ara ve üst kademe ayrı ayrı yönetici istihdamı yapılmaktadır. Bu kadar şişirilen kadrolar, insanların beklentilerinin artması, iyi eğitimler alıp işletmedeki herhangi çok basit bir hatalardan ve nedenlerden dolayı eğitilmiş personellerin işten ayrılıp rekabet içinde olunan diğer tesise geçmesi de bu işin en büyük handikaplarından birisidir. 

Başarılı bir yöneticilik ve karlılıkla geçen sezon hedeflerine ulaşmak hiçte kolay değildir. Bunun için iyi bir planlamanın yapılması, top yekûn yoğun değişimler ve ekiplerin çabaları gerekmektedir. Artık bütün yöneticilerin başarılı ve farklı olmak istediği bu dönemde, aslında uzun zamandır uygulanan ve başarılı sonuçlar veren bir takım çalışma yöntemleri tekrar odak noktası olmaya başladı. Bunlardan en etkili olanlarından biri Yalın Üretim Yöntemi. Yalın Üretim deyince sadece herhangi bir madde üretimi anlaşılmamalı elbette. Yalın Üretim felsefesinde en önemli konulardan birisi de Yalın Hizmet üretimidir. Yalın Hizmet Üretim Sistemi uygulayan tesislerde sürekli ve başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktır. Aşağıda Yalın Hizmet Üretim Sisteminin önemli araçları yer almaktadır.

 

Yalın ÜretimYalın Hizmet ve Üretim Neler sağladı?

Bu yaklaşımın oluşmaya başladığı 1950’lilerde Japon otomotiv şirketlerinin genel durumu Amerikan devleri ile kıyaslandığında her açıdan yaklaşık 10 kat daha kötü durumdaydı. Kendi üretim yöntemi ile Toyota, bu durumu tersine çevirmeyi başardı ve tüm dünyada etkisini hissettiren 1973 Petrol Krizi’nden neredeyse hiç etkilenmeden kârlılığını koruyabildi. Yalın Hizmet ve Üretim etkinliğinin, doğal yöntemler ile acımasız bir şekilde sınandığı o dönemlerde başarısını kanıtlayan Yalın Hizmet ve Üretim felsefesine tüm dünya ilgi duymaya başlamış ve çoğu firma bu tekniği daha yakından incelemiştir. Her gün biraz daha fazla acımasız hale gelen rekabet koşullarında firmaların bu tekniği uygulaması artık zaruri hale gelmiştir. 

Yalın Hizmet ve Üretim Neden gerekli?

Yalın felsefesi üzerine üniversitelerde kürsüler kurulmuş ve bu sistem üzerine yıllardan beri kitaplar yazılmıştır. Birçok seminer ve eğitime konu olan Yalın felsefesinin üzerinde bu kadar çok durulmasına rağmen peki neden hala uygulama zorlukları yaşanmaktadır? Yalın Hizmet ve Üretim sistemi, istendiği zaman satın alınabilecek bir eşya, bir bilgisayar programı veya dışarıdan hazır alınıp uygulanacak bir çalışma sistemi değildir. Yalın Hizmet ve Üretim sistemi, birçok koşulu olan bir çalışma şeklidir ve sadece hizmet ve üretim alanı için düşünmemek gerekir. Yalın Üretim işletmenin her alanında, her sürecinde, her işleyişte uygulanacak bütünsel bir çalışma şeklidir. 

teamworkYalın Hizmet ve Üretim Nasıl Uygulanır?

Aslında bu işin püf noktası, uygulamanın yapılacağı işletmenin iç yapısından ve onu çevreleyen dış koşullarıyla (bölge, kültür, sosyal çevre) birlikte oluşur. Bu koşulları işin başında çok iyi inceleyip, analiz etmek ve bunları da dikkate alarak kapsamlı bir şekilde planlama yapmak gerekir. Yalın Hizmet ve Üretim sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için en önemli şart, işletmelerin patronlar dahil, üst yönetimi başta olmak üzere, bütün çalışanların bu köklü değişimi istemesi ve önemsemesi gereklidir. Ayrıca uzun senelerden beri çalışan personellerin alışkanlıklarını alınacak radikal kararlarla değiştirme esnekliğine ve bunu yapabilecek kültür yapısına sahip olmak ve birde bunun için gerekli bütün kaynak ve imkanları sağlamak gereklidir. 

Yalın Hizmet ve Üretim Metodolojisi aslında hem teknik hem de sosyal (insani, kültürel) yönü olan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma sadece teknik yönüyle bakarak sosyal boyutunu göz ardı etmek uygulamalarda ciddi başarısızlıklara ve kaynak kayıplarına neden olacaktır. Yalın Hizmet ve Üretimi uygulamak işletmeler açısından kısa zamanda olumlu sonuçlar doğurmayabilir fakat etkisini orta ve uzun vadede mutlaka gösterecektir. Aynı şekilde, yalın üretim firmalara daha kısa zamanda, daha değişken ve daha çok ürünü daha düşük maliyetler ile üretme imkânı verecektir.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment