hotechiso

Hotech Kalitesi – ISO Uyumu

ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı “International   Organization for Standardization” kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. ISO, 1947 yılında İsviçre/ Cenevre’de kurulmuştur. ISO Standartları dünyada 162 ülkede kabul görmüş olup uluslararası platformda tanınmakta ve uygulanmaktadır. ISO‘nun kuruluş amacı tüm dünyada geçerliliği olacak standartları oluşturmak ve bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu sağlamaktır.

Hotech olarak 20 yıllık tecrübemiz ve global iş birliklerimiz sayesinde otellerin dijital dönüşümüne yönelik inovatif teknolojiler geliştirirken, bu standartlara uyumlu olmanın önemi de çok iyi biliyoruz. Bir süre önce bu kapsamda çalışmalarına başladığımız kalite standartlarına yönelik optimizasyon ve çalışmalar sonuçlarını verdi ve 4 farklı ISO sertifikasını almaya hak kazandık.

Sırasıyla müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi ve iş sürekliliği konularını kapsayan bu 4 farklı kalite sertifikasının da detaylı açıklamaları şu şekilde:

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun tüm operasyonel süreçlerin (organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada)  en iyi şekilde izlenmesine ve yönetilmesine imkan sağlayan bir kontrol sistemidir. Tüm operasyonel süreçleri kontrol altında tutmak isteyen ISO9001’in odak noktası kuruluşun müşterilerine dair memnuniyeti sağlamaktır.

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bir kuruluşun tüm bilgi varlıklarını tanımlayıp bu varlıklara dair risk düzeylerini tanımlamak, bu risklerin analizini gerçekleştirip Planla – uygula – kontrol et – önlem al (PUKÖ) çevrimi uyarınca, risk yönetimi faaliyetleri yürütmeye dayanan bir yönetim sistemidir. Günümüz dünyasında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. ISO 27001, bir kuruluşun sahip olduğu tüm iç ve dış bilgilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır.

ISO 20000, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. 

ISO 22301, Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir aynı zamanda da  bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.


Comments are closed.