Email-Lists

Eticaret İçin Yeni Dönem Başlıyor

Bildiğiniz gibi 05 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. eTicaret için esas ve usullerin bu konunla düzenlenmesi hedefleniyor.  Sektörümüz açısından baktığımızda en önemli konu; tanıtım ve pazarlamaya yönelik her türlü “Ticari elektronik ileti” nin e-posta veya SMS yoluyla tüketicilere gönderilebilmesi için, bu kişilerden önceden izin alınmış olma zorunluluğu doğuruyor olmasıdır.

Bu düzenlemeyle birlikte  tüm ticari elektronik iletilerin tüketicilere izinsiz olarak gönderilmesi engelleneceği gibi, tüketici dilediği zaman bu izni iptal etme hakkına da sahip olacak.

01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Ticari elektronik ileti gönderiminde özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekecek;

  • Kanunun “Ticari elektronik ileti” tanımı şu şekilde: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler.
  • Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir.
  • Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Eğer gönderen ve alıcı  tüketici konumunda değillerse taraflar düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
  • Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları için yeniden onay almanız gerekmemekte.
  • Bu Kanun çerçevesinde yapılan işlemler sonucu elde ettiğiniz kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın başkalarıyla paylaşamaz, başka amaçlarla kullanamazsınız.
  • Önceden izin alınmış olsa dahi alıcı istediği zaman sebep belirtmeksizin bu izni iptal edebilir. Bu durumda da 3 iş günü içerisinde alıcıya elektronik ileti gönderimini durdurmanız gerekmektedir.
  • Alıcının ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiğiniz iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüsünüz. İletilerinizde, üyelikten ayrılma veya üyelik iptal bölümlerine mutlaka yer vermek durumundasınız.
  • Bu düzenlemelere aykırı davranışlar idari para cezalarına bağlanmış olup, ilgili Kanunun 12. maddesinde uygulanacak cezaları görebilirsiniz.

Spam-Email-Sent01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren tesisinizin ilgili Kanun gereği yaptırımlar ile karşılaşmaması adına, aşağıda belirtilen tarzda bir paragrafa  “Kayıt Kartı”larınızda (Registration Form) yer vererek misafirlerinize imzalatıp onaylarını almanız, sonrasında da sadece bu onay aldığınız eposta adresleri ile ticari amaçlı elektronik iletilerinizi paylaşmanız önem arzediyor.

“…………….. tarafından tanıtım, pazarlama, ürün, avantajlar, kampanya ve tüm bilgilendirme duyurularının-davetlerinin aşağıda belirttiğim e-posta hesabıma /hesaplarıma e-mail ve/veya GSM telefonuma/telefonlarıma SMS mesajı yolu , sair her türlü elektronik ileti olarak gönderilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. İMZA”

Add a Comment

You must be logged in to post a comment